Category: HaberlerUstBant

Genel Kurul İlanı

fayder-logo.jpg

01 Haziran 2021

 

FELAKETTE ACİL YARDIM DERNEĞİ (FAYDER)

XI. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA  DAVETİ

 

Derneğimizin 26 Mayıs 2021’de yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısının TC İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında ertelenme zarureti doğmuştur.

Derneğimizin XI. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Haziran 2021 Çarşamba günü, 14:00-15:00 saatlerinde Haseki Sultan Haseki Kadın Sok. No:1 Fatih/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 23 Haziran 2021 Çarşamba günü aynı gündem, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur. 

 

YÖNETİM KURULU

 

 

        GÜNDEM

   1. Açılış ve yoklama,
   2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi,
   3. Saygı duruşu,
   4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
   5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
   6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
   7. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
   8. Dilekler ve temenniler,
   9. Kapanış.

STK’LARA VERİLEN HALKIN DEPREME HAZIRLIĞI SEMİNERİ

Mirasımız Derneğinden gelen talep üzerine, 11 Ekim 2019 tarihinde eğitmen Habibe Keleş tarafından Temel Afet Bilinci Semineri verildi. 35 kişinin iştirak ettiği eğitimde katılımcılara Aile Afete Hazırlık Planı ve Kimlik Bilgi Kartı dokümanları dağıtıldı. Görsel ve uygulamalı olarak verilen eğitimde deprem öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenler, yapısal olmayan elemanların sabitlenmesi, deprem çantası bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

wep

Eyüp Diyanet Gönüllüleri Vakfın da Halkın Deprem Hazırlığı Temel Bilgiler Semineri çerçevesinde 97 kişilik bir gruba deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasındaki davranış kalıpları aktarıldı. Deprem tehlike avının yapılmasının kurumlardaki öneminden bahsedildi. Acil durum çantasının iş yerinde, evde ve arabada olmasının önemi üzerinde duruldu. Deprem ve panik kontrolünün sağlanması için pratik yapmanın öneminden bahsedildi.

3

Üsküdar Gençlik Merkezin de yapılan Temel Afet Bilinci Semineri 25 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca seminerde eğitimcilerimizin gelişimi için İstanbul itfaiyesinden alınan yangın eğitiminden de kısa bilgiler paylaşılmıştır. Deprem öncesi hazırlık, deprem sırasında korunma ve sonrasında kullanılacak olan acil durum çantası konuları konuşulmuştur.

web1

Ümraniye- TÜRGEV Şule Yüksel Şenler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdun da yapılan seminerde Halkın depreme hazırlığı temel eğitim bilgileri çerçevesinde deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler ayrıntıyla anlatıldı. Deprem tehlike avı, deprem acil durum çantası ve diğer ayrıntılı hazırlık bilgileri öğrencilere verildi. Ek olarak yangın konusunda bilgilendirme yapıldı. Deprem sırasında doğru davranış kalıbının edinilmesi için örnekler verildi. 109 kişinin katılımıyla gerçekleşen seminer sunum sonrası soru cevap kısmıyla yaklaşık 2 saat sürmüştür.

web2

 

FAYDER BROSUR

2017-FayderBrosurSite-1 2017-FayderBrosurSite-2

Temel Afet Bilinci Eğitimi

Beyoğlu Müftülüğü’nden gelen talep üzerine Yönetim Kurulu Başkanı/Eğitmen Saadet Alıcı tarafından 27 Kasım-29 Aralık 2014 tarihleri arasında ilçede bulunan 10 Kuran Kursu öğretmen ve öğrencilerine yönelik Temel Afet Bilinci Eğitimi (ABCD) verilecektir.

fotoğraf 1

Yalvaçlılar Derneği Afet Eğitimi

Yalvaçlılar Derneği’nden gelen talep üzerine, 12 Şubat 2013 tarihinde derneğin Hanımlar Komisyonu üyelerine yönelik eğitmen Saadet Alıcı tarafından Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi. 31 kişinin iştirak ettiği eğitimde katılımcılara Aile Afete Hazırlık Planı ve Deprem Tehlike Avı dokümanları dağıtıldı. Görsel ve uygulamalı olarak verilen eğitimde deprem öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenler, yapısal olmayan elemanların sabitlenmesi, deprem çantası, yangın tüpünün kullanımı bilgilerinin yanısıra, kobe depremi ve yangın videoları katılımcılarla paylaşıldı.

 

 

 

Dr. Refik Saydam Orta Okulu'nda Afet Eğitimi

Dr. Refik Saydam Orta Okulu’ndan gelen talep üzerine 5-9 Mart 2012 tarihleri arasında eğitmen Saadet Alıcı tarafından Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi. Eğitime 10-11 yaş arası 436 öğrenci iştirak etti.

zp8497586rq
zp8497586rq

ERDEMDER'de Afet Eğitimi

Afet öncesi hazırlık eğitimi vermek üzere kurulan Felakette Acil Yardım Derneği (FAYDER), başta aileler olmak üzere STK, belediye, kamu kurumları gibi çeşitli kurum ve kuruluşların hedef kitlelerine yönelik Temel Afet Bilinci, Toplum Afet Gönüllüsü ve Depreme Karşı Yapısal Bilinç eğitimleri vermektedir.

Bu kapsamda 12 Aralık 2012 tarihinde Erdem Kültür Ahlak ve Dayanışma Derneği’nden gelen talep doğrultusunda “Çeyiziniz Hazır mı?” projesi katılımcılarına yönelik eğitmen Saadet Alıcı tarafından 17 kişiye Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi.

zp8497586rq

İlk Yardım Eğitimi

Derneğimiz halka yönelik eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Ücretsiz verilen eğitimlerimiz arasında yer alan İlk Yardım Eğitimi, derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Nursen Yılmaz tarafından verilmektedir.

Bu kapsamda Gülen Çocuk ve Gençlik Derneği’nden gelen talep üzerine, 3 Aralık 2011 tarihinde dernek merkezinde görsel ve uygulamalı olarak 7-12 yaş arası 48 çocuğa “İlk Yardım Semineri” verildi.

zp8497586rq