Genel Kurul İlanı

fayder-logo.jpg

15 Mayıs 2017

GENEL KURUL İLANI

 

FELAKETTE ACİL YARDIM DERNEĞİ (FAYDER)

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Derneğimizin IX. Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü, 14:00-16:00 saatleri arasında Dernek merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 5 Haziran 2017 Pazartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve aynı saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama

2. Kongre Başkanlık Divan Seçimi,

3. Saygı Duruşu,

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

7. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,

8. Dilekler ve Temenniler,

9. Kapanış.

 

Comments are closed.