Verilen Eğitimler

  • Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi: Afet eğitimlerinin yaygınlaşması için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Temmuz 2006’da yetkilendirilen uzman eğitmenimiz Dr. Gülsen Ataseven, üç tam günlük eğitimlerle toplumun farklı kesimlerinden 33 afet eğitmeni yetiştirmiştir.
  • Temel Afet Bilinci Eğitimi: Afet eğitimin alfabesi olan üç saatlik eğitim programına,  2001 yılı itibariyle 26.917 kişi katılmıştır. Bu eğitim programı toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmaktadır. FAYDER afet eğitimi alanında ilk defa bir cezaevinde (Bayrampaşa Cezaevi) mahkumlara eğitim veren kuruluş olmuştur.
  • Toplum Afet Gönüllüsü (TAG) Eğitimi: Temel arama kurtarma ve hayat kurtaran önlemleri de içeren iki tam günlük eğitim programına katılan 619 kişi, Boğaziçi Üniversitesi onaylı sertifika sahibi olmuştur. Toplum Afet Gönüllüleri afet anında bulundukları yerde profesyonel yardım gelene kadar acil müdahale edebilecek, profesyonel yardımın gelmesinin akabinde yardımcı ekip olarak görev yapabilecek temel becerilerle donatılmaktadır.
  • Depreme Karşı Yapısal Bilinç (DKYB) Eğitimi: Yaşam için güvenli bina seçimi ve kullanımı ile ilgili temel bilgileri içeren programa, 309 kişi katılmıştır.
  • İlkyardım Eğitimi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı işbirliğiyle üye ve gönüllülerimize yönelik ilkyardım eğitimleri organize edilmektedir. Ayrıca üyemiz Nursen Yılmaz tarafından da bu eğitim talep eden kuruluşlara verilmektedir.

Comments are closed.