Tarihçemiz

1999 yılında Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu katılımcısı kadın STK’lar depremden zarar gören afetzedelere yardımda bulundular. Daha sonra afetlere hazırlık alanında birçok çalışmalar gerçekleştirdiler.

Yaşanan 17 Ağustos depreminde, bireylerin afet konusunda bilinçsizlikleri can ve mal kaybının artmasına neden oldu. Yapılan araştırmalara göre; afet sonrasında ilk 72 saatte yardımın, profesyonel destek gelinceye kadar lojistik, ilkyardım, arama-kurtarma gibi konularda bilgisi olmayan yakın çevreden geldiği görüldü. Bu durumun da kurtarmaya çalışan ve kurtulmayı ümit eden açısından ayrı bir felakete yol açmasına neden oldu Böylelikle halkın eğitilmesinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı.

Bireylerin afet sonrası hayatta kalma becerileri, afetle mücadele için gereken bilgi ve tedbiri almaları, can ve mal kaybının en alt düzeye indirilmesi, halkın temel afet bilinci kazanmalarını sağlayacak eğitimleri alması, hazırlıkların zamanında yapılması ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 1 Haziran 2001 tarihinde Felakette Acil Yardım Derneği (FAYDER) kuruldu.

FAYDER “afet öncesi eğitim amaçlı kurulan ilk dernek” olma özelliğini taşımaktadır.

Haziran 2012 itibariyle 49  üyesi bulunmaktadır.

 

Vizyonumuz: Türkiye’de afete hazırlık eğitimi vermek üzere kurulan ilk dernek olan FAYDER, merkezi/yerel yönetimler, üniversiteler, STK’lar ve halkın katılımıyla afetlere karşı gerekli önlemler alınarak, can ve mal kaybının minimize edilmesini hedefler.

Derneğimiz Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün stratejik ortağı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Misyonumuz:

  • 2001 yılında kurulan FAYDER, bir kadın kuruluşudur. Etkinliklerini kadın kitlesinden aldığı güçle yürütür. Öncelikle kadınlar olmak üzere halka yönelik ilk afet müdahaleci kapasitesini geliştirmek, afet bilincini yaygınlaştırmak için organizasyonlar yapar.
  • Afetle ilgili hizmet üreten merkezi/yerel yönetim organları, STK’lar, üniversiteler vb. kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eğitim programları ve materyaller ile afet dilinde standardizasyona ulaşmak için çalışır.
  • Mevcut kaynakların yetersiz kaldığı afetin ilk günlerinde arama-kurtarma ve insani yardım çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, protokol imzaladığı İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve STK’lar işbirliği ile çalışmalar yürütür.

Çalışma Alanımız: 

–          Derneğimiz afete hazırlık sürecinin işbirliği gerektirdiği gerçeğinden hareketle, üniversitelerin ve sivil toplum birliklerinin yürüttükleri projelerde aktif görev alır.

–          Sürekli risk altında olan ülkemizde afet konusunun unutulmaması için etkinlikler düzenler.

–          Eğitim kurumları ve hastanelerin afete hazırlığı kamusal önem taşımaktadır. FAYDER bu kurumlara, bilgi, organizasyon ve insan kaynağı desteği sunar.

–          Afete hazırlık alanı ile ilgili meslek gruplarına (mühendis, mimar, müteahhit, mobilyacı, beyaz eşyacı vb.) yönelik çalışmalar yürütür

–          Afet öncesinde bilgi ve hazırlıkların, afet sonrasında arama-kurtarma ve sosyal yardımın hiçbir ayrım gözetmeksizin halka ulaştırılmasını hedefler.

–          Afet alanında yapılan bilimsel çalışmaları ve yenilikleri takip ederek ilgililerle paylaşır.

Comments are closed.